Mục tiêu

CHIR là một tổ chức phi lợi nhuận, của người Việt, cho người Việt, với mục tiêu tập hợp các nguồn lực để tham gia hỗ trợ sự cải tiến của các tổ chức và ngành y tế Việt Nam.

Tầm nhìn

Mọi người đều được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tốt nhất có thể.

Sứ mệnh

Hợp tác để kiến tạo một nền y tế tốt hơn cho người bệnh, nhân viên y tế, và cộng đồng.

Giá trị

  1. Cộng Đồng – Community_ phi lợi nhuận | kiến thức nguồn mở | tạo giá trị từ hợp tác
  2. Khoa Học – Scientific_ nghiên cứu và áp dụng kiến thức dựa trên bằng chứng
  3. Hiệu Quả – Effective_ giải pháp thực tế và mang tính hệ thống | đo lường kết quả
  4. Tốc Độ – Speed_ đưa các bằng chứng nhanh chóng vào ứng dụng để tạo thay đổi
  5. Minh Bạch – Transparent_ công khai về hoạt động và tài chính | hội đồng tư vấn độc lập
  6. Bền Vững – Sustainable_ tổ chức tinh gọn | trả lương xứng đáng với nhân lực