Triển khai HIỆU QUẢ Bộ tiêu chí Chất lượng của Bộ Y Tế

Chương trình tập huấn dành cho Lãnh đạo Bệnh viện, Cán bộ chuyên trách QLCL và Mạng lưới QLCL.

Trong hai ngày tập huấn, các học viên sẽ cùng nhau phân tích những thuận lợi và khó khăn của nhau và của cả đơn vị đánh giá chất lượng (Sở Y Tế / Bộ Y Tế)  để chung tay thực hiện hoạt động Cải tiến chất lượng dựa trên nền tảng là Bộ Tiêu chí Chất lượng Bệnh viện của Bộ Y Tế.

Trong đó, có thảo luận về các hoạt động như:

 • Xác định mục tiêu (mức điểm) cho năm tiếp theo
 • Làm thế nào để thống nhất mục tiêu với lãnh đạo các Khoa Phòng
 • Lập kế hoạch chi tiết cho hành trình triển khai suốt năm
 • Theo dõi, đánh giá kết quả triển khai chủ động dựa trên bằng chứng
 • Cách thức giám sát, đánh giá triệt tiêu “sự đối đầu” giữa P.QLCL và các Khoa Phòng
 • Phối hợp để đón tiếp đoàn kiểm tra

Tiêu chí không khó, Người đánh giá và Đơn vị được đánh giá KHÔNG hiểu giống nhau mới là việc khó!

Tìm hiểu Bộ tiêu chí

 • Đạt
 • Không đạt
 • Chưa biết làm

Mục tiêu của Khoá tập huấn

Sau hai ngày tập huấn, học viên sẽ:
 • Biết cách tổ chức triển khai hiệu quả hoạt động cải tiến chất lượng theo Bộ Tiêu chí chất lượng của BYT.
 • Hiểu rõ hơn những tiêu chí khó triển khai, cùng với chia sẻ những cách thức triển khai những tiêu chí khó ở các nơi khác, và các hướng dẫn của các chuẩn chất lượng y tế uy tín trên thế giới.
 • Giúp các nhóm (BGĐ, Phòng QLCL, Thành viên triển khai) chia sẻ khó khăn trong quá trình triển khai từng tiêu chí, tiểu mục.
 • Biết cách để triển khai hiệu quả hoạt động đánh giá, giám sát  trong BV

Lãnh đạo Bệnh viện luôn có các câu hỏi như: Năm ngoái là 3.3, năm nay nên đặt mục tiêu bao nhiêu thì khả thi? Kế hoạch triển khai liệu có phù hợp? Các tiểu mục triển khai liệu có hiệu quả, hay chỉ làm để đối phó? Làm sao để vừa bám sát tiến trình triển khai, vừa không mất quá nhiều thời gian đi họp?

Cán bộ Phòng QLCL cũng mệt mỏi với các câu hỏi như: Mục tiêu là 4.0 liệu có làm được không? Nên bắt đầu từ đâu đây? Làm sao kiểm soát được hàng trăm đầu công việc đang chạy để hoàn thiện các Tiểu mục? Báo cáo Lãnh đạo hàng tuần hay hàng tháng? Làm thế nào để biết chắc là Tiểu mục đã được triển khai xong, kết quả là ĐẠT?

Lãnh đạo và nhân viên các Khoa Phòng – những người trực tiếp triển khai: Tiểu mục mình được phân công phải triển khai thế nào đây? Không biết các nơi họ làm như thế nào nhỉ? Làm sao để nhớ hết các Tiểu mục do mình phụ trách? Có cách nào báo cáo lên Phòng QLCL mà không phải đi họp không?