Tư vấn xây dựng Bản đồ Chiến lược và Y tế tinh gọn

Phương pháp Xây dựng Bản đồ Chiến lược (Strategy Map) xuất phát từ công cụ quản lý do Giáo sư Rebert Kaplan tại Đại học Havard phát triển, và đã được áp dụng thành công tại các cơ sở y tế quốc tế.

Xây dựng chiến lược phát triển tổng thể cho bệnh viện trong những năm tiếp theo. Tạo sự kết hợp giữa các phòng ban và giữa mỗi nhân viên trong tổ chức.

Nội dung công việc gồm có:

  1. Tập huấn lý thuyết và hướng dẫn áp dụng công cụ Bản đồ Chiến lược cho cán bộ chủ chốt của Bệnh viện
  2. Cung cấp tài liệu và file ví dụ để sẵn sàng áp dụng
  3. Tư vấn và làm việc qua video conference hoặc trực tiếp tại Bệnh viện với Lãnh đạo Bệnh viện, Ban giám sát và Nhóm làm việc
  4. Tham gia thu thập dữ liệu và xử lý dữ liệu
  5. Biên dịch các tài liệu cần thiết và hỗ trợ trả lời các câu hỏi

Xem thêm tài liệu trên CLB Quản lý Chất lượng và An toàn Người bệnh:

  1. Bản đồ chiến lược
  2. Y tế tinh gọn và phương pháp 7E