Nhân lực của CHIR

Mục tiêu của CHIR là tìm các nguồn thu nhập và tài trợ để mở rộng mạng lưới chuyên gia chuyên trách và cộng tác viên tại các bệnh viện, nhằm hỗ trợ việc nâng cao nguồn nhân lực cải tiến y tế tại Việt Nam. Ban Vận Hành của CHIR là những Admin kỳ cựu của CLB QLCL & ATNB, cùng với những nhân tố trẻ mới, có trình độ cao, và có quyết tâm đi vào con đường làm cải tiến y tế chuyên nghiệp. Ban Vận Hành CHIR có trách nhiệm xây dựng đội ngũ kế cận ngay từ những ngày đầu, để sự thành công của CHIR không phụ thuộc vào môt vài cá nhân, mà sẽ thực sự là một tổ chức của cộng đồng y tế Việt Nam. Với tôn chỉ ‘hoàn toàn minh bạch’. Ban Vận Hành CHIR chịu sự giám sát của một Hội Đồng Cố Vấn (CHIR Council) độc lập.

Thạc sĩ Trần Đặng Minh Trí

Chủ tịch

  ThS. BS Phan Thị Ngọc Linh

  Giám đốc

   BS Phan Thị Lan Viên

   Giám đốc Điều hành

    CN. Đặng Phương Danh

    Giảng viên

     Nguyễn Thế Anh

     Giảng viên