Liên hệ

CHIR được đăng ký với hình thức doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận. Cam kết được đăng ký với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh là 100% lợi nhuận từ hoạt động của CHIR sẽ được tái đầu tư cho các hoạt động cho cộng đồng y tế Việt Nam.

Tên đơn vị Công ty TNHH Xã hội Trung tâm Nghiên cứu Cải tiến Y tế
Địa chỉ Tầng 19, toà nhà Indochina, Số 4, đường Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Mã số thuế 031 484 4269
Điện thoại +84 (0) 978 522 626
Email linh@chirvn.org