Lịch sử phát triển

Tháng 2 – 2018 CLB QLCL – ATNB đã lên đến hơn 23 ngàn 600 thành viên ở khắp các tỉnh thành của đất nước. Ban Admin quyết định đăng ký một tư cách pháp nhân để hỗ trợ sự phát triển của CLB và phong trào cải tiến y tế tại Việt Nam, thông qua các hoạt động huấn luyện, hội thảo, nghiên cứu khoa học và tư vấn ngày càng chuyên nghiệp hơn.

0

Thành viên

0

Hội thảo miễn phí

0

Bệnh viện được hỗ trợ cải tiến

0

Chương trình dịch tài liệu miễn phí

0

Ngày hội 5S miễn phí

0

Tỉnh thành trên cả nước