Đồng hành cùng CHIR

CHIR mong muốn được hỗ trợ và đồng hành với các cá nhân/tổ chức cùng chung mục tiêu cải tiến chất lượng dịch vụ y tế Việt Nam, thông qua năm chương trình hợp tác chính. Nếu bạn có quan tâm, xin hãy liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi sẽ thảo luận trực tiếp với bạn để chia sẻ cụ thể hơn về cơ hội hợp tác.

Chương trình Thành viên CHIR Đối tác CHIR Nghiên cứu viên CHIR Mô hình Trung tâm
Xuất sắc
Tăng tốc Cải Tiến với CHIR
Đối tượng Những thành viên CLB
QLCL-ATNB đang công tác tại các cơ sở y tế, có mong muốn phát triển kiến thức và cải tiến chất lượng chuyên nghiệp
Những chuyên gia độc lập, những tổ chức cung cấp dịch vụ đào tạo tư vấn ttong nước và quốc tế muốn cùng CHIR hỗ trợ hoạt động cải tiến y tế tại Việt Nam Những nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh thạc sĩ và tiến sĩ trong và ngoài nước, muốn tiếp cận kiến thức, dữ liệu cải tiến y tế, và cơ hội thực hành và nghiên cứu ở các tổ chức y tế Việt Nam. Những cơ sở y tế đã làm tốt công tác chất lượng, có mong muốn làm tốt hơn nữa, thông qua việc hợp tác với các chuyên gia đầu ngành – tại Việt Nam và quốc tế, và thực hiện những nghiên cứu khoa học. Những cơ sở y tế còn gặp khó khăn trong cải tiến, đặc biệt là ở những địa phương xa, mặt bằng thu nhập chưa cao.
Cam kết từ CHIR Huấn luyện online/offline hàng tháng, hoàn toàn miễn phí, với các chuyên gia trong và ngoài nước. Tư vấn thực hiện các dự
án cải tiến tại cơ sở.
Hỗ trợ phát triển nội dung phù hợp với ngành y tế Việt Nam. Giới thiệu và tổ chức hợp tác với các cơ sở y tế. Kết nối với các đối tác và chuyên gia hàng đầu thế giới. Chuyển giao kiến thức và hỗ trợ miễn phí. Chia sẻ phương pháp nghiên cứu khoa học về cải tiến. Kết nối với các tổ chức y tế và chuyên gia đầu ngành. Chia sẻ công cụ và phương pháp cải tiến. Kết nối với các đối tác và chuyên gia hàng đầu Việt Nam và quốc tế. Cùng đầu tư những mô hình mẫu (case study) và nghiên cứu cải tiến. Các khoá huấn luyện miễn phí từ ngân sách cộng đồng của CHIR (vd. Ngày hội 5S Miễn phí). Tư vấn miễn phí cho lãnh đạo về cải tiến.
Cam kết từ Cá nhân / tổ chức tham gia Tham gia đầy đủ các khoá học. Đóng góp cho cộng đồng thông qua CLB QLCL-ATNB và các hoạt động chia sẻ kiến thức miễn phí. Cung cấp dịch vụ với chất lượng cao nhất, và giá thành tốt nhất cho các tổ chức y tế Việt Nam. Hỗ trợ cộng đồng thông qua các chương trình tài trợ hoặc hội thảo miễn phí. Làm việc có trách nhiệm khi hợp tác với các tổ chức y tế. Thực hiện cải tiến dựa trên bằng chứng khoa học. Chia sẻ kiến
thức cho các thực tập viên đi sau.
Đầu tư phù hợp để thực hiện và duy trì những dự án cải tiến mang tính hệ thống. Minh bạch số liệu để thực hiện nghiên cứu khoa học. Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với các cơ
sở y tế trong tuyến và khu vực.
Quyết tâm từ lãnh đạo về việc tham gia, khen thưởng, và duy trì hoạt động cải tiến tại cơ sở. Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với các cơ sở y tế trong cả nước.