➤ 3 tiêu chí C6.1 – C6.2 – C6.3 là 3 tiêu chí mà các bệnh viện đều phân công cho phòng/khối điều dưỡng phụ trách. Nhưng để triển khai 3 tiêu chí này hiệu quả – LÀM THẬT; có phải trách nhiệm chỉ thuộc về khối đồng nghiệp điều dưỡng không, hay cần một sự phối hợp rất lớn của các phòng ban khác, đặc biệt là các bác sĩ !?

➤ 3 tiêu chí C6.1 – C6.2 – C6.3, có rất nhiều bệnh viện đạt mức 3 trở lên, nhưng chính các bạn cũng chia sẻ : nhiều tiểu mục đối phó được bằng giấy tờ, số lượng chứng chỉ – bằng cấp vv..; còn triển thực sự hiệu quả, giúp tăng cường năng lực người điều dưỡng, giúp tăng sự hài lòng của người bệnh, giúp giảm sự cố rủi ro tại bệnh viện Anh Em chúng ta vẫn đang tiếp tục tìm cách làm hiệu quả hơn mỗi ngày !?

➤ Trong 3 tiêu chí, tiêu chí C6.2 – liên quan đến hướng dẫn giáo dục người bệnh, có vẻ là tiêu chí các bệnh viện tự xoay sở được ổn nhất, nhưng sẽ là tiêu chí CHIR chọn để làm toạ đàm trực tuyến đầu tiên. Tại sao !?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

🎯 Số thứ 13 của chương trình toạ đàm trực tuyến
“ĐỒNG HÀNH CÙNG CHIR TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ 83 TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BỘ Y TẾ”  (Thông tin chi tiết của chương trình toạ đàm xem ở đây: https://www.facebook.com/1754163584603994/posts/3070912399595766/?d=n )
➤ Nội dung: Tiêu chí C6.2 : NGƯỜI BỆNH ĐƯỢC TƯ VẤN GIÁO DỤC SỨC KHOẺ KHI ĐIỀU TRỊ VÀ TRƯỚC KHI RA VIỆN
➤ Thời gian: Tối thứ 4 ngày 19.8, từ 20:00 – 21:30
Đặc biệt chương trình lần này chúng ta lại được giao lưu với Hayashi Huệ – Giám đốc điều hành Kokoro Medical Kết nối y tế Việt Nam – Nhật Bản với 15 năm kinh nghiệm Điều Dưỡng tại Nhật.
Chúng tôi tin rằng khi chia sẻ với Anh Em cách thức y tế Nhật Bản triển khai những đòi hỏi trong tiêu chí C6.2 như thế nào, chắc chắn sẽ giúp các bạn đồng nghiệp Việt Nam triển khai hiệu quả hơn tiêu chí này, chứ không phải mỗi năm đều lập lại – đối phó – hay lo cho đủ số lượng bằng cấp chứng chỉ đế lên điểm. Làm 83 tiêu chí là để giúp chính mình, giúp khối điều dưỡng tăng cường năng lực.
Các bạn có thể xem lại chương trình giao lưu lần trước mà Ms Huệ đã chia sẻ, hướng dẫn tiêu chí B2.2 https://www.facebook.com/CHIRVN.ORG/videos/569823543712236/?vh=e&extid=YXtFle1d5jCbDc7V&d=n; để quyết tâm sắp xếp thời gian tham gia chương trình tối nay nhé.
We can !!
Bs.Phan Thị Ngọc Linh – CEO Trung Tâm Nghiên Cứu Cải Tiến Y Tế (CHIR)