Câu hỏi thường gặp

1. CHIR và CLB Quản lý Chất lượng - An toàn Người bệnh có phải là một?

Kể từ tháng 1/2018, CLB Quản lý Chất lượng và An toàn Người bệnh được đăng ký với tư cách pháp nhân là Công ty TNHH Xã Hội Trung tâm Nghiên cứu Cải tiến Y tế – gọi tắt là CHIR (Center for Healthcare Inprovement Research).

CHIR là một bước tiến lớn của CLB Quản lý Chất lượng và An toàn Người bệnh.

2. Tôi muốn tham gia diễn đàn CLB Quản lý Chất lượng - An toàn Người bệnh thì làm sao?

Bạn cần phải có một tài khoản facebook, sau đó: bấm vào đây

3. Tham gia là thành viên của CHIR thì có phải đóng phí không?

KHÔNG!