Month: May 2020

ĐỔI MỚI QUẢN TRỊ TRONG BỆNH VIỆN

“Đổi mới cách chúng ta quản trị một bệnh viện”, tại sao phải quan tâm đến vấn đề này? Đó là để chúng ta tạo được năng lực cạnh tranh tốt hơn. Đó là mục đích của mọi tổ chức. Khái niệm “năng lực cạnh tranh” trong môi trường y tế nghe rất trái tai, […]

Hội thảo online về KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LẦN 4 – “ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC”

Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một hành trình gian khổ bắt đầu từ đặt câu hỏi nghiên cứu, phát biểu giả thuyết, tiến hành nghiên cứu và công bố kết quả. Khía cạnh đạo đức có thể hiện diện ở bất cứ thời điểm nào trong hành trình này và có thể xảy ra […]

NGÀY HỘI 5S – LỊCH SỬ SANG TRANG!

Hôm nay, tôi và Phương Danh cùng triển khai Ngày Hội 5S ở BV Đa Khoa Huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Là Ngày Hội 5S thứ 3 trong chuỗi 4 Ngày hội 5S mà chúng tôi cùng nhau triển khai ở khu vực Đồng Bằng Sông Hồng trong tuần này. Tuần trước, Nho Quan […]