Month: October 2019

CÁI VÒI NƯỚC CÓ ABC 300K MỖI THÁNG

“CÁI VÒI NƯỚC có thu nhập ABC mỗi tháng 300k, trong khi ở đó NHÂN VIÊN Y TẾ không có đồng ABC nào” Đây là cách CHIR – Trung Tâm Nghiên Cứu Cải Tiến Y Tế thuyết phục Anh Em làm cải tiến chất lượng, bắt đầu từ những điều nhỏ nhất. Thực sự ko […]