Month: June 2019

Đi rồi sẽ đến

Chuỗi bệnh viện mắt Aravind ở Ấn Độ là đỉnh cao thế giới của y tế tinh gọn vì cộng đồng. Đây là nơi trường y Harvard gửi sinh viên và giáo sư đến thực tập vì Aravind mổ hơn 350 nghìn ca một năm, 60% với giá rất rẻ hoặc miễn phí, và theo […]

Con người là vốn quý nhất

“Con người là vốn quý nhất” !! Tôi tin đây là điều mà nhiều lãnh đạo, nhiều Anh Em y tế tâm huyết với hành trình cải tiến chất lượng y tế cũng có cùng ý kiến – nhìn nhận giống tôi. CHIR – Trung Tâm Nghiên Cứu Cải Tiến Y Tế luôn đặt mục […]